ZAKRES USŁUG

Usługi księgowe -  prowadzenie:

 • ksiąg handlowych (pełna księgowość – spółki, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe),
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT) i sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • rozliczanie PIT-ów związanych z pracą za granicami kraju,

- obsługa kadrowo-płacowa -​

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej i chorobowej,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń,
 • naliczanie składek ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń (PIT4),
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT4R),

- usługi BHP -

Kompleksowa obsługa firm i podmiotów w zakresie BHP.
Proponujemy Państwu stałą współpracę na zasadach outsourcingu.

- usługi dodatkowe - 

 • pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu działalności gospodarczej,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych oraz sporządzanie kompletnej dokumentacji,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • możliwość odbioru dokumentów od Klienta,
 • pełna elektronizacja usług.

Doradztwo i wsparcie w uzyskaniu kredytów i pożyczek  

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji kredytowej i załatwianiu wszelkich formalności,
 • gwarancja najkorzystniejszej oferty kredytowej na rynku w czołowych bankach i instytucjach finansowych działających na terenie naszego kraju.
Copyright by Usługi księgowe i BHP Marek Myszkowski 2016r.